Time table

Last updated on सप्टेंबर 5th, 2023 at 02:03 pm

वेळापत्रक

टाइम टेबल अगदी सेमिस्टर टाइम टेबल (नियमित)
अनु क्रमांक अभ्यासक्रम नाव / वर्ष / सत्र मास्टर कोड डाउनलोड करा
1
सिव्हिल अभियांत्रिकी
CE2G
CE4G
CE6G
सम सत्र वेळापत्रक (शिफ्ट))
अनु क्रमांक अभ्यासक्रम नाव / वर्ष / सत्र मास्टर कोड डाउनलोड करा
1
सिव्हिल अभियांत्रिकी
CE2G
CE4G
CE6G