Board Of Studies mr

Last updated on सप्टेंबर 4th, 2023 at 04:36 pm

अभ्यास मंडळ

अनुक्रमांक. नाव आणि कार्यालयाचा पत्ता बोर्ड ऑफ स्टडीज (BOS) पद
1
प्रशासकीय मंडळ पदनाम/ संबंध
01
2
कार्यालयासह HOD कक्ष
05
3
लेक्चरर रूम
03
4
वर्ग
03
5
शिकवण्या
03
6
सेमिनार हॉल (ऑडिओ व्हिज्युअल आणि मीटिंग)
01
7
ड्रॉइंग हॉल
04
8
प्रयोगशाळा
20
9
कार्यशाळा
01
10
प्रयोगशाळा
02
11
प्रशासकीय कर्मचारी कार्यालय
02
12
इतर
---