Applied Mechanics

Last updated on सप्टेंबर 7th, 2023 at 01:23 pm

एप्लाइड मेकॅनिक्स अभियांत्रिकी विभाग

विद्याशाखा तपशील

डॉ. ए. डब्ल्यू. पावडे

 • Designation: विभाग प्रमुख- शिफ्ट-II
 • Date of Joining: 0000-00-00
 • Qualification:
 • Experiance: 0

डॉ. डी. के. परबत

 • Designation: विभागप्रमुख- शिफ्ट-I
 • Date of Joining: 0000-00-00
 • Qualification:
 • Experiance: 0

श्री.ए.बी. माने

 • Designation: व्याख्याता
 • Date of Joining: 0000-00-00
 • Qualification:
 • Experiance: 0

Non- Teaching Staff Information

श्री पी. डब्ल्यू. मडावी

 • Designation: प्रशिक्षक (T.L.A)
 • Date of Joining: 0000-00-00
 • Qualification:
 • Experiance: 0

प्रयोगशाळा तपशील
अनुक्रमांक. प्रयोगशाळा प्रयोगशाळा प्रभारी
1
प्रशिक्षक (T.L.A)
श्री.ए.बी. माने
2
माती यांत्रिकी प्रयोगशाळा
3
साहित्य प्रयोगशाळेची ताकद
प्रयोगशाळांमधील प्रमुख उपकरणे
अनुक्रमांक. उपकरणाचे नाव प्रयोगशाळेचे प्रमाण
1
युनिव्हर्सल टेस्टिंग मशीन
01
2
कॉम्प्रेशन टेस्टिंग मशीन
01
3
लॉस एंगलिस ऍब्रेशन टेस्टिंग मशीन
01
4
इलेक्ट्रिकली ऑपरेट केलेले प्लॅटफॉर्म व्हायब्रेटर
01
5
प्रभाव चाचणी मशीन
01
6
यांत्रिक चाळणी शेकर
01