Programme Offered mr

Last updated on सप्टेंबर 5th, 2023 at 03:29 pm

प्रवेश प्रक्रिया

Sr.No. कार्यक्रम सुरुवातीचे वर्ष सेवन कालावधी
1
मेकॅनिकल इंजिनीअरिंग डिप्लोमा
1985
60+3
3 वर्ष
2
मेकॅनिकल इंजिनीअरिंग डिप्लोमा (अल्पसंख्याक)
2012
60+3
3 वर्ष
3
सिव्हिल इंजिनीअरिंग डिप्लोमा
1985
60+3
3 वर्ष
4
स्थापत्य अभियांत्रिकी पदविका (अल्पसंख्याक)
2012
60+3
3 वर्ष
5
इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंगमध्ये डिप्लोमा
1995
60+3
3 वर्ष
6
डिप्लोमा इन मेकॅट्रॉनिक्स (अल्पसंख्याक)
2022
30+3
3 वर्ष
7
डिप्लोमा इन कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी
1996
30+3
3 वर्ष
8
खाणकाम मध्ये डिप्लोमा
2020
30+3
3 वर्ष