RTI Download

Last updated on मार्च 4th, 2021 at 04:53 am

माहितीचा अधिकार अधिनियम डाउनलोड

शासकीय पॉलिटेक्निक, रत्नागिरी येथे माहिती अधिकार कक्षाची स्थापना.

पीआयओचा तपशील
पदनाम नाव व पदनाम संपर्क क्रमांक
अपील अधिकारी श्री. ए. एम. जाधव
(I / c प्राचार्य)
(02352) 222435
माहिती अधिकारी श्री. एस.एस.जाधव
(अप्लाइड मेकॅनिक्समधील लेक्चरर)
(02352) 222435
सहाय्यक माहिती अधिकारी श्री. ए. सी. नार्वेकर
(कार्यालय अधीक्षक)
(02352) 222435
अंतर्गत 4 (1) (ब) दस्तऐवज: - शासकीय तंत्रनिकेतन, रत्नागिरी.