RTI

माहितीचा अधिकार कायदा 2005

शासकीय पॉलिटेक्निक, रत्नागिरी येथे माहिती अधिकार कक्षाची स्थापना.

पीआयओचा तपशील
पदनाम नाव व पदनाम संपर्क क्रमांक
अपील अधिकारी श्री. ए. एम. जाधव
(I / c प्राचार्य)
(02352) 222435
माहिती अधिकारी श्री. एस.एस.जाधव
(अप्लाइड मेकॅनिक्समधील लेक्चरर)
(02352) 222435
सहाय्यक माहिती अधिकारी श्री. ए. सी. नार्वेकर
(कार्यालय अधीक्षक)
(02352) 222435