Revision History of Curriculum Development Cell mr

अभ्यासक्रम विकास सेलचा पुनरावृत्ती इतिहास

अभ्यासक्रम विकास कक्षाचा इतिहास:
  • 1995 मध्ये संस्थेला शैक्षणिक स्वायत्तता.