Infrastructure

Last updated on सप्टेंबर 5th, 2023 at 01:07 pm

संस्थात्मक रचना

अनुक्रमांक. नाव आणि कार्यालयाचा पत्ता संख्या उपलब्ध (sq.m)
1
प्रशासकीय मंडळ पदनाम/ संबंध
01
30.04 sq.m
2
कार्यालयासह HOD कक्ष
05
169.30 sq. m.
3
लेक्चरर रूम
03
169.30 sq. m.
4
वर्ग
03
169.30 sq. m.
5
शिकवण्या
03
169.30 sq. m.
6
सेमिनार हॉल (ऑडिओ व्हिज्युअल आणि मीटिंग)
01
169.30 sq. m.
7
रेखाचित्र वर्ग
04
169.30 sq. m.
8
प्रयोगशाळा
20
169.30 sq. m.
9
कार्यशाळा
01
2111.00 sq. m.
10
प्रयोगशाळा
02
2111.00 sq. m.
11
प्रशासकीय कर्मचारी कार्यालय
02
2111.00 sq. m.
12
इतर
--
2111.00 sq. m.

सुविधा क्षेत्र: कॅन्टीन, सायकल स्टँड, स्कूटर स्टँड, कॉमन रूम, कार शेड इ.

एआयसीटीई नियमांनुसार 280 वापरासाठी तयार केलेले क्षेत्र 8447.09 चौ.मी.

७/१२ चा तपशील :- गट क्रमांक २७२/१

गावाचे नाव :- खेड, ता. ब्रम्हपुरी, जि. चंद्रपूर.

  1. जमीन उपलब्ध : -4.90 हे.
  2. बिल्ट अप क्षेत्र:- 6637 चौ.मी.
  3. प्रिन्सिपल / रेक्टर / क्वार्टर क्षेत्रासह स्टाफ क्वार्टर: – 1464 चौ.मी.
  4. वसतिगृह क्षेत्र (मुलींचे वसतिगृह): -२२९९.०० चौ.मी.
संस्थात्मक रचना
संस्थेचे नाव शासकीय पॉलिटेक्निक, रत्नागिरी.
प्रदेश मुंबई.
संस्था कोड 3009
प्रदेश मुंबई.
विद्यापीठ / मंडळाशी संबंधित महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ (एमएसबीटीई) मुंबई.

संस्थेची माहिती: वर्ष (2017 - 18)

अनु क्रमांक कोर्सचे नाव चॉईस कोड अभ्यासक्रम प्रारंभ वर्ष सेवन Gender Status
1 सिव्हिल अभियांत्रिकी 300919110 1961 60 सह-शिक्षण
2 संगणक अभियांत्रिकी 300924510 1996 60 सह-शिक्षण
3 विद्युत अभियांत्रिकी 300929310 1961 60 सह-शिक्षण
4 इलेक्ट्रॉनिक्स आणि दूरसंचार अभियांत्रिकी 300937210 1992 60 सह-शिक्षण
5 यांत्रिक अभियांत्रिकी 300961210 1961 60 सह-शिक्षण
6 सिव्हिल अभियांत्रिकी [अल्पसंख्याक] 300919100 2011 60 सह-शिक्षण
7 इलेक्ट्रॉनिक्स आणि दूरसंचार अभियांत्रिकी [अल्पसंख्यांक] 300937200 2011 60 सह-शिक्षण
8 यांत्रिक अभियांत्रिकी [अल्पसंख्याक] 300961200 2011 60 सह-शिक्षण
9 फार्मसी 300982310 1996 30 सह-शिक्षण